Мэндчилгээ

123

Түгээмэл асуултууд

13.1.4.Жирэмсэн болон нярай хөхүүл хүүхэдтэй эхийн тэтгэмжинд хамрагдахад бүрдүүлэх материал
1.Өргөдөл
2.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт
3.2 хувь зураг
4. Иргэний үнэмлэхийн хуулбар
5.Эмнэлгийн лист
6.Хүүхдийн төрсний гэрчилгээний хуулбар
7.Эрүүл бойжиж буй тухай эмнэлгийн тодорхойлолт
12.1.3.хөдөлмөрийн чадвараа 50 ба түүнээс дээш хувиар алдсан 16 насанд хүрсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн нийгмийн халамжийн тэтгэвэрт хамрагдах
А. өргөдөл (маягтын дагуу);
Б.Сумын Засаг даргын тодорхойлолт;
В. 2 хувь зураг;
Г. иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
Д.16 Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай аймгийн нийгмийн даатгалын хэлтэс (сумын нийгмийн даатгалын байцаагч)-ийн тодорхойлолт;
Е. хөдөлмөрийн чадвар алдалтын хувь хэмжээ тогтоосон тухай Эмнэлэг, хөдөлмөрийн магадлах комиссын шийдвэр
"Хүүхдийн мөнгө" хөтөлбөрт хамрагдах.

1. Шинэ төрсөн хүүхдийн төрсний гэрчилгээ болон цахим иргэний үнэмлэхий хамт Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд хандаж Шинэ төрсөн хүүхдийн мэдээллийг Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгүүлэх.

1. Шинэ төрсөн хүүхдийн төрсний гэрчилгээ болон цахим иргэний үнэмлэхий хамт сонгосон арилжааны банкинд очиж хүсэлт гаргах.

Бүх асуултыг үзэх

Бидний хаяг


Дэлгэрэнгүй харах

Бидэнтэй нэгдэх

Холбоос

Санал хүсэлт илгээх